Gå til produktoplysninger
1 af 2

Hvide Patientarmbånd

Hvide Patientarmbånd

På lager •

 Produktionstid: 1-2 dage

Normalpris 0,99 DKK
Normalpris Udsalgspris 0,99 DKK
Udsalg Udsolgt
Levering beregnes ved betaling.

Tip: Du kan skrive et antal

Stk pris 0,99 kr 1,24 kr inkl. moms
Total inkl. moms
 • Levering 1-2 dage
 • Prisgaranti -5%
 • Fri fragt fra 999,-

Information om produktet

Patientarmbånd og Hospitalsarmbånd

Produkt nr. JM2038

 • 100µm tykt medicinsk kvalitetsplastik
 • Antimikrobiel belægning med sølvzink-zeolit
 • Latexfri, BPA/BPS-fri og phthalatfri
 • CE-certificeret som Klasse I medicinsk udstyr
 • Fremstillet i en ISO 9001:2015 og ISO-13485:2016 certificeret facilitet

Produktdimensioner

 • Hvert armbånd måler 19mm x 279mm
 • Leveres på ruller med 250 armbånd pr. rulle, termisk side udad
 • Pakket i kasser med 4 ruller pr. kasse

Varenummer og emballage

 • Producentens varenummer: JM 30900
 • Ordres i æsker à 4 ruller (1000 armbånd pr. æske)
 • Faktureres pr. rulle à 250 armbånd

Opbevaringsanbefalinger

2 år ved opbevaring mellem 2°C til 24°C og 40% til 55% relativ luftfugtighed

Disse patientarmbånd er ideelle til hospitaler og medicinske faciliteter, der kræver pålidelige og sikre ID-løsninger til patienter.

Se komplette oplysninger
Har du valgt det korrekte antal?
Indsæt her tekst til popup, hvis kunden ikke har rørt antalsvælgeren

Produktet(erne) blev tilføjet til kurven

Materiale: blødt PVC plastik.

Benyttet i: hospitaler, geriatriske institutioner, sundhedspleje.

Hospitalarmbånd med mulighed for at printe med termisk printer såsom Zebra, Brother eller JMB4 termoprinter.

Hospitalarmbånds produktion
Vores termiske armbånd fremstilles i sterile produktionsanlæg, der lever op til ISO 13485, hvilket gør dem velegnet til medicinsk brug i forbindelse med operation. De er naturligvist CE mærket, latex-fri og fri for BPA. Derudover er JM Bands termiske patientarmbånd testet og godkendt i henhold til EUs direktiv om medicinsk udstyr MDD 93/42/EEC (som inkluderer 2007/47/EC).

Varebeskrivelse: Vores hvide patientarmbånd er designet til brug i medicinske faciliteter og er ideelle til patientidentifikation. Disse armbånd er fremstillet af medicinsk kvalitetsplastik med en højtydende akrylklæber, der sikrer en sikker og tamperproof lukning. Armbåndene er modstandsdygtige over for fugt, sæbe og almindeligt anvendte desinfektionsmidler, hvilket sikrer holdbarhed og pålidelighed i op til 1-2 ugers brug.

Sammensætning og ingrediensinformation

Indhold:
- Enkelt- & Multi-lag Plastikfilm (proprietære oplysninger) >90%
- Lim (proprietære oplysninger) <5%
- Coating eller Blæk (proprietære oplysninger) <5%

Fysiske data og fareidentifikation

Fysisk tilstand og udseende: Fast og lugtfri
Nødoversigt: Ved høje temperaturer kan irriterende dampe for åndedrætsorganerne og øjnene dannes, ligesom for almindelig plastik. Smeltet eller opvarmet materiale i hudkontakt kan forårsage alvorlige forbrændinger.
Kontakt med huden: Ikke-toksisk, ingen kendte akutte virkninger ved stuetemperatur.
Kontakt med øjnene: Mekanisk irritation.
Indånding: Ikke respirabel film. Dog kan dampe frigivet under termisk nedbrydning forårsage irritation af de øvre luftveje, hvis ventilationen er utilstrækkelig.
Indtagelse: Ikke en sandsynlig eksponeringsvej. Kan være en kvælningsfare ved indtagelse.

Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Ikke-toksisk, ingen kendte akutte virkninger ved stuetemperatur.
Øjenkontakt: Skyl med vand.
Indånding: Ikke en sandsynlig eksponeringsvej.
Indtagelse: Ikke en sandsynlig eksponeringsvej.
Bemærkninger til lægen: Ved irritation behandles symptomerne.

Brandbekæmpelse

Brandfarlighed: Brændbart materiale ved høje temperaturer.
Selvantændelsestemperatur: 440°C
Brandbeklædning: Brug selvforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt. Under brand kan irriterende og meget giftige gasser dannes ved termisk nedbrydning eller forbrænding.
Slukningsmidler: Vand, skum, tørkemikalier, CO2
Forbrændingsprodukter: Carbonoxider (CO, CO2) og sod.

Håndtering og opbevaring

Opbevaring: Opbevares ved ca. 23.9ºC +/- 12.2ºC i et køligt, tørt og godt ventileret område væk fra inkompatible stoffer.
Håndtering: Ingen særlige krav.

Eksponeringskontrol og personlig beskyttelse

Åndedrætsværn: Ingen krav
Hudbeskyttelse: Ingen krav
Øjenbeskyttelse: Ingen krav
Ventilation: Ingen krav

Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand og udseende: Fast og lugtfri
Selvantændelsestemperatur: 440°C
Smelte/Frysepunkt: >132.22°C
Flammepunkt: >200°C
VOCs: Ubetydelig
Eksplosiongrænser: Ikke relevant
Viskositet: Ikke relevant
Vandopløselighed: Uopløselig i vand

Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normale forhold
Inkompatibiliteter: Stærke oxidationsmidler
Nedbrydning: Kan producere carbonoxider ved nedbrydning.

Toksikologisk information

Kroniske/Toksiske effekter på mennesker: Ikke farligt for mennesker
Toksicitet til dyr: LD50 og LC50 ikke tilgængelige.

Miljømæssig information

Miljøpåvirkninger: Produktet bør ikke komme i afløb eller vandløb.
Økotoksicitet: Ingen tilgængelige data.

Bortskaffelse

Metoder: Bortskaf i henhold til lokale, regionale og nationale regler.

Transportinformation

USA Transport: Ikke reguleret
IATA/ICAO: Ikke reguleret.

Regulatoriske oplysninger

Dette produkt betragtes som en artikel og bør ikke udgøre en sundheds-, sikkerheds- eller miljøfare under normale forhold.

Yderligere information

Disclaimer: Oplysningerne i dette dokument anses for korrekte pr. udstedelsesdatoen (1. april 2022). JM Band ApS påtager sig ingen garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Brugeren er ansvarlig for at vurdere, om produktet er egnet til en bestemt anvendelse.

Læs mere

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)